Miren in harmoničen dan – Izbiram sebe

Miren in harmoničen dan

Tokrat bomo normirali današnji dan, ki poteka harmonično, zato si jasno predstavljaj svoj cilj:

" Normiram vse dogodke in situacije za današnji dan. Danes bodo vsi dogodki harmonični in dan bo potekal mirno in skladno v najvišje dobro vseh vpletenih. "

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

Številski nizi Ruskega znanstvenika dr. Grigorija Grabovoja so najbolj znana iz njegovega nauka. za harmonizacijo dogodkov in svojega življenja. S pomočjo misli, ki je najmočnejša energije vesolja, lahko upravljamo, spreminjamo in kreiramo vse dogodke v svojem življenju. S tem v normo postavimo vse dogodke in situacije, ki vplivajo na naš želeni rezultat.